Poslání Sourcery

Sourcery s.r.o. vznikla, aby poskytovala precizní služby v oblasti účetnictví a daní. Poslání společnosti navazuje na zkušenosti s řízením výkonnosti podnikání ztělesněné v osobnostech zakladatelů Sourcery. Posláním Sourcery je poskytovat přidanou hodnotu pro její klienty nad rámec běžných očekávání spojených s dodávkou účetních a daňových služeb. V Sourcery se umíme podívat na potřeby klientů komplexně, předvídat i na první pohled skrytá rizika a pomáhat využívat příležitosti v podnikání.

Název společnosti vznikl jako slovní hříčka spojením anglických slov „source“ (zdroj) a „sorcery“ (magie), aby vyjádřil v dnešní době klíčovou schopnost efektivní práce se zdroji podnikatelského bohatství. Naučte se efektivně čarovat se zdroji s námi

Proč my?

  1. Výhody Sourcery

    Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a zároveň umíme zhodnotit jeho situaci i z jiné perspektivy než čistě účetní nebo daňové. Zohledníme Vaše procesní řízení, možnosti lidských zdrojů i byznys plán. Identifikujeme společně s Vámi rizika i příležitosti. Získáte možnost využít zkušenosti a znalosti odborníků nejen na účetnictví a daně, ale řízení výkonnosti podnikání celkově.

  2. Výhody Sourcery

    Nejenže Vám zajistíme hladký chod účetnictví a optimalizaci daní, ale pravidelně Vám budeme podávat nezkreslenou zpětnou vazbu o Vaší reálné hospodářské situaci.

  3. Výhody Sourcery

    Od začátku vzájemné spolupráce víte, jaká je cena za naši službu – nefakturujeme nic navíc. Jsme schopní pružně upravovat obchodní podmínky spolupráce podle vývoje zakázky. A navíc nabízíme cenově výhodné balíčky služeb, zejména pro startující podnikatele a firmy.

Copyright Sourcery s.r.o. © 2012. All Rights Reserved. Developed by VISUALIO.