Audit účetnictví

Audit účetnictví představuje jednorázovou kontrolu účetnictví klienta (nejedná se o audit účetních výkazů ve smyslu zákona o účetnictví). Tato služba je vhodná pro podniky, které si zajišťují vedení účetnictví vlastními zaměstnanci, resp. outsourcují tuto službu od jiné účetní kanceláře a chtějí mít jistotu, že je účetnictví vedeno správně a podniku nehrozí postih v případě kontroly.

Audit účetnictví je zaměřen zejména na odhalení systémových chyb, kterých si účetní, která má vedení účetnictví dlouhou dobu na starosti, nemusí všimnout, jelikož se již nedovede na problematiku tohoto podniku podívat nezávisle a s nadhledem.

Přidaná hodnota pro klienta:

 • zjistíte, jak efektivně funguje Vaše účetní oddělení
 • poskytneme Vám objektivní informaci, nakolik jsou Vaši pracovníci znalí legislativy a jak splňují nároky a požadavky své profese
 • ukážeme Vám, jakých úspor je možné dosáhnout v účetním oddělení
 • dokážeme Vám navrhnout outsourcingové řešení, najdeme a získáme na pracovním trhu takového účetního pracovníka, jakého si představujete

Rozsah služby:

 • nezávislé posouzení fungování účetního oddělení

kontrola dodržování zákonů, vyhlášek a souvisejících předpisů

 • HR poradenství a recruitment (vyhledávání a výběr zaměstnanců)
 • zmapování oběhu dokladů a účetních procesů
 • posouzení časové náročnosti procesů a vyhodnocení efektivity zaměstnanců
 • zhodnocení profesní způsobilosti interních pracovníků klienta (odbornost, chybovost, zodpovědnost)
 • znalostní testy pro zaměstnance
 • zpracování analýzy, doporučení

Copyright Sourcery s.r.o. © 2012. All Rights Reserved. Developed by VISUALIO.