Daňová přiznání

Ušetřete se Sourcery na daních! Služba Daňová přiznání je určen především pro mikropodniky a OSVČ, kteří si účetnictví vedou sami, ale nejsou si jistí s výpočtem své daňové povinnosti a zpracováním svého přiznání k dani z příjmů.

Podle potřeb a požadavků klienta zpracujeme rovněž daňová přiznání ke všem daním.

Přidaná hodnota pro klienta:

 • zvýšíme zisk z Vašeho podnikání – navrhneme zákonné možnosti daňové optimalizace ve prospěch co nejnižšího daňového zatížení Vašeho podnikání
 • zpracujeme jakákoliv daňová přiznání dle dodaných podkladů

máte jistotu, že je vše podle platné legislativy – rizika neseme my

 • pokud si vedete účetnictví sami, provedeme roční supervizi a zpracujeme přiznání k dani z příjmů
 • zvýšíme zisk z Vašeho podnikání – navrhneme zákonné možnosti daňové optimalizace ve prospěch co nejnižšího daňového zatížení Vašeho podnikání

Rozsah služby:

 • zpracování daňových přiznání
 • optimalizace daňového základu: návrhy a konzultace ve prospěch minimalizace zákonné daňové povinnosti
 • daň z příjmů fyzických osob
 • daň z příjmů právnických osob
 • DPH
 • silniční daň
 • daň z nemovitostí
 • daň dědická, darovací, z převodu nemovitostí
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • vyúčtování daně vybírané srážkou fyzických/práv­nických osob
 • spotřební daně

Copyright Sourcery s.r.o. © 2012. All Rights Reserved. Developed by VISUALIO.