Komplexní účetnictví

Službou komplexní účetnictví zajišťuje Sourcery souhrnný outsourcing činností souvisejících s vedením účetnictví, mzdové evidence, zpracováním daňových přiznání a poradenství k manažerskému účetnictví. Outsourcing procesu vedení účetnictví Vám zaručí eliminaci rizika, které nesete jako podnikatel za stav Vašeho účetnictví.

Zároveň ušetří mzdové náklady za vlastní účetní a zejména Váš čas potřebný pro samotné podnikání. Se službou Komplexní účetnictví získáváte také rychlé odpovědi na podstatné otázky, které jinak musíte řešit vlastními silami.

Přidaná hodnota pro klienta:

 • šetříme Váš čas, abyste ho mohli věnovat tomu, co umíte nejlépe: rozvoji podnikání a realizaci Vaší podnikatelské vize
 • pravidelně a přesně Vás informujeme o ekonomické situaci Vašeho podnikání
 • máte jistotu, že plníte všechny zákonné povinnosti, které za Vás hlídáme my
 • náklady na outsourcing účetnictví jsou maximálně efektivní – díky pečlivé vstupní analýze Vaší situace a individuálnímu přístupu platíte pouze za služby, které skutečně využíváte
 • outsourcingem účetnictví ušetříte významné náklady na mzdu a odvody za vlastní účetní
 • sledujeme za Vás legislativní změny, na které pružně reagujeme, což eliminuje vznik chybovosti
 • oproti vlastní účetní za Vás neseme odpovědnost za škodu z výkonu naší profese, proti které jsme pojištěni
 • naše odborníky máte kdykoli k dispozici pro konzultace, když si nevíte rady nebo chcete mít jistotu v rozhodování

Rozsah služby:

 • vedení účetnictví/daňové evidence
 • vedení osobní a mzdové agendy, výpočet mezd
 • výpočet a evidence DPH (včetně zpracování daňového přiznání a záznamní povinnosti)
 • predikce daňového základu, daňová optimalizace
 • nastavení účetních směrnic, zpracování metodiky týkající se vedení účetnictví a oběhu účetních dokladů
 • vystavování účetních dokladů (faktury, interní účetní doklady, cestovní příkazy)
 • vedení karet dlouhodobého majetku
 • přihlášky a odhlášky k příslušným institucím
 • tvorba vnitropodnikových směrnic, nastavení účetnictví na míru
 • měsíční či čtvrtletní reporting, zahrnující zaslání rozvahy a výkazu zisku a ztráty za příslušné období dle syntetických či analytických účtů (v daňové evidenci přehled příjmů a výdajů)
 • osobní či telefonické konzultace
 • zpracování účetní uzávěrky včetně inventarizace účtů
 • zpracování přiznání k dani z příjmů včetně příloh (u fyzických osob sestavení přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu)
 • zpracování přiznání k dalším přímým daním (silniční daň, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti, daň dědická, darovací)
 • související manažerské účetní a daňové poradenství

Cena služby Komplexní účetnictví:

 • individuální nastavení na základě vyplněného vstupního dotazníku a osobního vyhodnocení pracnosti s klientem.

Copyright Sourcery s.r.o. © 2012. All Rights Reserved. Developed by VISUALIO.