Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví představuje nadstavbu běžného finančního účetnictví. Tato služba zahrnuje celou řadu činností a postupů, které poskytují managementu společnosti důležité informace nutné k tvorbě kvalitních a daty podložených rozhodnutí.

Podle potřeb klienta (které vzejdou ze vzájemnédiskuse) se definují informace, které jsou klíčové pro konkrétního klienta. Nastavení a rozsah manažerského účetnictví je individuální pro každého klienta a liší se podle oboru podnikání, velikosti podniku nebo způsobu řízení podniku.

Přidaná hodnota pro klienta:

 • získáte ekonomické informace potřebné pro správné vedení a rozhodování
 • umožní Vám kontrolovat ekonomický vývoj společnostia hodnotit správnost dřívějších rozhodnutí
 • umožní Vám dosáhnout žádoucích výstupů s co nejmenším vynaložením zdrojů

Rozsah služby:

 • tvorba plánu cash flow a kontrola jeho naplňování
 • tvorba plánu VZZ a kontrola jeho naplňování
 • nastavení systému analytického účetnictví (třídění dat pro – manažerské účetnictví)
 • kalkulace cen produktů (výrobků, služeb) a pravidelné vyhodnocování
 • příprava reportů pro vedení společnosti
 • hodnocení efektivity investic (cash flow projektu, NPV apod.)
 • pravidelná analýza nákladů, hledání možnosti úspor
 • finanční analýza
 • opravidelné hodnocení finanční situace podniku
 • srovnání s konkurencí
 • hodnocení bonity odběratelů (odhad rizika platební neschopnosti)

Copyright Sourcery s.r.o. © 2012. All Rights Reserved. Developed by VISUALIO.